KONFERENCJA

Podsumowanie roku
obowiązywania RODO/GDPR

Czy wiesz, jakie istotne zmiany wprowadziło sprostowanie do RODO?
Czy wiesz, że 4 maja 2019 wchodzi nowelizacja ponad 160 ustaw w zakresie ODO?
Co nowego w decyzjach organu nadzorczego i jakie to ma znaczenia dla Twojej organizacji?

Zarejestruj się

27 Maj 2019 - Warszawa


Muzeum Polskiej Wódki, Plac Konesera 1.

Startujemy za:

 • Dni
 • Godzin
 • Minut
 • Sekund

Dla kogo?

Konferencja dedykowana dla Administratorów danych, Współadministratorów, Przedstawicieli IOD/DPO, Koordynatorów, Specjalistów, Zespołów ds. ODO, Administratorów Systemów Informatycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką skutecznego i zgodnego z prawem zarządzania ODO, niezależnie od wielkości organizacji lub sektora rynku.

Dlaczego warto?

RODO/GDPR nakłada na organizacje szereg obowiązków, które wymagają bieżącego zarządzania. Zgodnie z procesowym podejściem do RODO/GDPR oraz zasadą rozliczalności, raz wdrożone RODO/GDPR to za mało! Dlatego też, podczas konferencji, skupimy uwagę uczestników przede wszystkim na aspektach praktycznych, najważniejszych procesach, ważnych rolach i odpowiedzialności.

Program konferencji

 • Godzina
  10.00-10.50
  Renata Bugiel
  Rok z RODO
  Sprostowanie do RODO / Nowelizacja UODO z 10 maja 2019 /
  Ustawa o zmianie ustaw od 4 maja 2019 / Komunikaty PUODO / Decyzje PUODO / Wyroki sądu oraz inne
 • Godzina
  10.50-11.35
  Anna Buczyńska Borowy
  RODO/GDPR a działania front office
  Profesjonalna komunikacja marketingowa vs. ODO / Polityki prywatności /
  Polityki cookies / Obowiązki informacyjne
 • Godzina
  11.35-12.00
  Przerwa kawowa
 • Godzina
  12.00-12.45
  Paweł Poleński
  RODO/GDPR a IT
  ODO w IT na poziomie software i hardware / Cyberbezpieczeństwo w RODO / Badanie podatności użytkowników na
  naruszenia polityki bezpieczeństwa / Programy budowania świadomości pracowników
  w zakresie cyberzagrożeń / Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego dla RODO/GDPR
 • Godzina
  12.45-13.30
  Anna Buczyńska Borowy
  Szacowanie ryzyka
  O proaktywnym podejściu do ryzyka / Szacowanie ryzyka / Metodyka szacowania ryzyka /
  DPIA / Naruszenia / Ujawnianie danych osobowych
 • Godzina
  13.30-14.00
  Karolina Poleńska
  RODO/GDPR a działania back office
  Proces powierzenie przetwarzania danych osobowych i najczęściej popełniane błędy /
  Rejestr czynności przetwarzania (RCP) / Rejestr kategorii czynności przetwarzania (RKCP)

Paneliści

...

Renata Bugiel

Adwokat, Partner GKR Legal
 

Zobacz

...

Anna Buczyńska Borowy

Dyrektor Zarządzający A.B.B. Advisory & Management

Zobacz

...

Paweł Poleński

Założyciel i Prezes Zarządu Space Digital Group

Zobacz

...

Karolina Poleńska

Adwokat, Legal Specialist RODO
 

Zobacz

Rejestracja